Komunalac Glina d.o.o. za komunalne djelatnosti osnovan je, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, 01.12.1998.  godine na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Gline za obavljanje komunalnih djelatnosti na područiju Grada Gline.

Komunalac Glina d.o.o. smješten je na dvije lokacije u Glini. Uprava i osnovne službe poduzeća smještene su u objektu Petrinjska 4, a ostale funkcije poduzeća (smještaj strojeva, vozni park, skladište materijala, opreme, rezervnih dijelova i alata) smještene su u objektu Jukinačka 104.

Objekti u kojima je smješteno poduzeće vlasništvo su Grada Gline. Komunalac Glina je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100 % vlasništvu Grada Gline.

Poduzeće je u trgovačkom sudu registrirano za obavljanje komunalnih djelatnosti:

–  Zahvaćanje, pročišćavanje i isporuka vode za piće
–  Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
–  Održavanje čistoće
–  Postupanje s komunalnim otpadom
–  Pogrebne i srodne djelatnosti
–  Održavanje groblja i krematorija
–  Održavanje nerazvrstanih cesta
–  Uređenje i održavanje parkova, zelenih površina, trgova i dječijih igrališta
–  Uređenje i održavanje tržnica na malo i stočnog sajma
–    Zimska služba
–  Održavanje gradskog deponija
–   Održavanje ŠRC Banovac
–   Skupljanje otpadnih vozila
–  Javna rasvjeta

– Obavljanje djelatnosti koje se odnose na određene poslove građenja u graditeljstvu, a povezane su sa obavljanjem osnovne djelatnosti poduzeća (vađenje kamena, šljunka, pijeska i gline, građenje, projektiranje i nadzor, javni cestovni prijevoz tereta u unutarnjem prometu…).