KOMUNALAC GLINA
d.o.o. za komunalne djelatnosti
Petrinjska 4, 44400 GLINA
upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu – stalne službe u Sisku (MBS : 080269327)
Tel. : +385 44 527 891, Telefax: +385 44 527 895
e – mail: info@komunalac-glina.hr

OBAVIJEST

DANA 18.11.2020. GODINE (SRIJEDA) NE PRIKUPLJA SE OTPAD.

OTPAD ĆE SE PRIKUPLJATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU :

KORISNICI – LOKACIJE ZA SRIJEDU:
U ČETVRTAK 19.11.2020. GODINE

MOLIMO KORISNIKE NEKA OSTAVE POSUDE ZA OTPAD UZ GLAVNU PROMETNICU DOK SE ISTE NE ISPRAZNE TIJEKOM PERIODA NADOKNADE.

ZA SVE POJEDINOSTI KONTAKTIRAJTE NAS NA BROJ TELEFONA : 527-898                       

                  KOMUNALAC GLINA d.o.o.     

KOMUNALAC GLINA d.o.o. za komunalne djelatnosti, GLINA *** OIB 89700668436
Poslovna banka: HPB Banka *** IBAN: HR4223900011101021768
Temeljni kapital Društva: 664.800,00 (uplaćen u cijelosti)
Uprava društva – Diektor: Suzana Piškor Radočaj, bacc. admin. public.