NAZIV PROJEKTA: Izgradnja i opremanje tržnice u Glini

NOSITELJ: Komunalac Glina d.o.o. za komunalne djelatnosti

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj provedbe projekta je unaprjeđenje društvene infrastrukture, usmjerene na razvoj i podizanju kvalitete u djelovanju i radu Komunalca Glina d.o.o. s naglaskom na usmjerenost prema gospodarskom i infrastrukturnom razvoju konkretnog objekta. Kroz ulaganje opći cilj je izgradnja zgrade i njeno opremanje. Projektom se izravno doprinosi i unapređenju kvalitete života lokanog stanovništva, te se stvaraju preduvjeti za održiv društveno-gospodarski rast s obzirom na višenamjensko korištenje objekta.

OČEKIVANI REZULTATI:

– izgradnja nove zgrade (izgradnja i opremanje) i stavljene u funkciju tržnice.

IZNOS POTPORE: 6.230.000,00 HRK

Potpora je dodijeljena za provedbu tipa operacije Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Programa ruralnog razvoja, Mjera 07, Podmjera 7.4. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – Operacije 7.4.1. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” i sredstava Komunalca Glina d.o.o.