KOMUNALAC  GLINA
d.o.o. za komunalne djelatnosti
Petrinjska 4, 44400  GLINA
upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu – stalne službe u Sisku (MBS : 080269327)
Tel. :  +385  44  527  891, Telefax: +385  44  527  895
e – mail: info@komunalac-glina.hr
OBAVIJEST 
DANA 22.4.2019. GODINE (PONEDJELJAK) NE PRIKUPLJA SE OTPAD.
OTPAD ĆE SE PRIKUPLJATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU :
KORISNICI  – LOKACIJE ZA PONEDJELJAK:
U UTORAK 23.4.2019. GODINE
MOLIMO KORISNIKE NEKA OSTAVE POSUDE ZA OTPAD UZ GLAVNU PROMETNICU DOK SE ISTE NE ISPRAZNE TIJEKOM PERIODA NADOKNADE.
ZA SVE POJEDINOSTI KONTAKTIRAJTE NAS NA BROJ TELEFONA : 527-898
KOMUNALAC GLINA d.o.o.
 KOMUNALAC GLINA d.o.o. za komunalne djelatnosti, GLINA   ***  OIB   89700668436
Poslovna banka: HPB Banka ***  IBAN: HR4223900011101021768 
Temeljni kapital Društva: 664.800,00 (uplaćen u cijelosti)
Uprava društva – Diektor: Suzana Piškor Radočaj, bacc. admin. public.