KOMUNALAC  GLINA
d.o.o. za komunalne djelatnosti
Petrinjska 4, 44400  GLINA
upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu – stalne službe u Sisku (MBS : 080269327)
Tel. :  +385  44  527  891, Telefax: +385  44  527  895
e – mail: info@komunalac-glina.hr

OBAVIJEST

DANA 22.6.2018. (PETAK) I 25.6.2018. (PONEDJELJAK) NE PRIKUPLJA SE OTPAD.

OTPAD ĆE SE PRIKUPLJATI   PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU :

KORISNICI  – LOKACIJE  ZA PETAK I PONEDJELJAK :
U  UTORAK 26.6.2018. GODINE

MOLIMO KORISNIKE NEKA OSTAVE POSUDE ZA OTPAD UZ GLAVNU PROMETNICU DOK SE ISTE NE ISPRAZNE TIJEKOM PERIODA NADOKNADE.

ZA SVE POJEDINOSTI KONTAKTIRAJTE NAS NA BROJ TELEFONA : 527-898

KOMUNALAC GLINA d.o.o.

KOMUNALAC GLINA d.o.o. za komunalne djelatnosti, GLINA   ***  OIB   89700668436
Poslovna banka: HPB Banka ***  IBAN: HR4223900011101021768
Temeljni kapital Društva: 664.800,00 (uplaćen u cijelosti)
Uprava društva – Diektor: Suzana Piškor Radočaj, bacc. admin. public.