KOMUNALAC GLINA

d.o.o. za komunalne djelatnosti

Petrinjska 4, 44400 GLINA

upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu – stalne službe u Sisku (MBS : 080269327)

Tel. : +385 44 527 891, Telefax: +385 44 527 895

e – mail: info@komunalac-glina.hr

OBAVIJEST

DANA 1.11.2017. GODINE (SRIJEDA) NE PRIKUPLJA SE OTPAD.

OTPAD ĆE SE PRIKUPLJATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU :

KORISNICI – LOKACIJE ZA SRIJEDU :

U ČETVRTAK 2.11.2017. GODINE

MOLIMO KORISNIKE NEKA OSTAVE POSUDE ZA OTPAD UZ GLAVNU PROMETNICU DOK SE ISTE NE ISPRAZNE TIJEKOM PERIODA NADOKNADE.

ZA SVE POJEDINOSTI KONTAKTIRAJTE NAS NA BROJ TELEFONA : 527-898

KOMUNALAC GLINA d.o.o.

KOMUNALAC GLINA d.o.o. za komunalne djelatnosti, GLINA *** OIB 89700668436

Poslovna banka : OTP Banka *** IBAN: HR5824070001188010777*** Temeljni kapital Društva: 664.800,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Uprava društva – Direktorica: Suzana Piškor