OBAVIJEST

DANA 15.8.2017. GODINE (UTORAK) NE PRIKUPLJA SE OTPAD.

OTPAD ĆE SE PRIKUPLJATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU :
KORISNICI – LOKACIJE ZA UTORAK :U SRIJEDU 16.8.2017. GODINE

MOLIMO KORISNIKE NEKA OSTAVE POSUDE ZA OTPAD UZ GLAVNU PROMETNICU DOK SE ISTE NE ISPRAZNE, TIJEKOM PERIODA NADOKNADE.

 

ZA SVE POJEDINOSTI KONTAKTIRAJTE NAS NA BROJ TELEFONA : 527-898

  KOMUNALAC GLINA d.o.o.