PONEDJELJAK Kante 120 L: N. TESLE, PLIVSKA, CIGLANSKA, RAVNICE, ZABAŠĆE, BAJERSKA, SVIBOVAC, IVAR, LIVADNA, RADNIČKA,
K. ZVONIMIRA,PODLUŽJE, SALAŠKA, POLJARI, PETRINJSKA, SISAČKA, 6. KOLOVOZA, ZATIŠJE, TRG BANA J. JELAČIĆA, S. I A. RADIĆA,
TRG DR. F. TUÐMANA, HRVATSKOG PLEMIĆA VUKA;
Kontejneri i kante (240 l i 360 l) ulica i manjih naselja: TRG PETRA KREŠIMIRA, VRBIK, DUBAC, HRAŠĆE, BREZNICA, ŽIRJE, TRSTIK, LOKVANJ,
RIBIČKA, GLINIŠTE;
Kontejneri stambenih zgrada: Trg BANA J. JELAČIĆA, S. I A. RADIĆA, TRG DR. F. TUÐMANA, A. KOVAČIĆA;
Kontejneri ustanova i poduzetnika: SREDNJA ŠKOLA GLINA, DJEČJI VRTIĆ GLINA, HOTEL CASSINA, DOM ZDRAVLJA GLINA,
DIONA POSLOVNICA 393, DIONA POSLOVNICA 391, GRAD GLINA;
UTORAK Kante 120 L: V. MAČEKA, MAJSKE POLJANE (od mosta u ulici M. Gupca u dijelu prometnice Ž3232 do skretanja za Meandžije, lokalnom cestom
L33093 DO CENTRA I LIJEVO DO MOSTA PREMA ULICI N. TESLE), DOLNJAKI, SVRAČICA, MAJA (U DIJELU PROMETNICE D6),
RAVNO RAŠĆE (U DIJELU PROMETNICE D6), ROVIŠKA(U DIJELU PROMETNICE D6), JOŠEVICA, G. SELIŠTE,
D. SELIŠTE (U DIJELU PROMETNICE L33086), DVORSKA, Đ.AUGUSTINOVIĆA, J. FRATROVIĆA, POLJICA, KNINSKA, PČELARSKA, VOĆARSKA,
ŽELJEZNIČKI PUT, PLITVIČKA, M. GUPCA, J. ŠEMERCA, J.POGLEDIĆA (KB 2 I 4 ) VRELSKA , ŠAŠ;
Kontejneri i kante (240 l i 360 l) ulica i manjih naselja: ZELENJAK, KOTARI, LOVAČKA, PRUŽNA, KOZARICA, PADINA, NUŠTARSKA, PROMINSKA,
KONAVLJANSKA, KLOBUČARI, TUK, TRATINA, SREDNJACI;
Kontejneri stambenih zgrada: K. TOMISLAVA, VUKOVARSKA, FRANKOPANSKA;
SRIJEDA Kante 120 L:MARIN BROD, KIHALAC, PREKOPA,NOVO SELO GLINSKO, DVORIŠĆE, HAÐER, ŠATORNJA (U DIJELU PROMETNICE D6),
G. VIDUŠEVAC, D. VIDUŠEVAC, VIDUŠEVAČKA, POKUPLJANSKA, TOPLIČKA, LOM, G. I D. TABORIŠTE, G. I D. BUČICA, DESNI DEGOJ, ILOVAČAK, SLATINA POKUPSKA, ZALOJ
ČETVRTAK Kante 120 L:MAJSKA, RUNJANINOVA, TOMISLAVA ROMA, HRVATSKA, A. KOVAČIĆA, K. BRANIMIRA, P. LEBERA, F. ŽUŽEKA, Z. ŠULENTIĆA,
20. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE GLINA, 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI, SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE “OSA”
ZAGREBAČKA, K. TOMISLAVA, HRVATSKOG PROLJEĆA, DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA, MATICE HRVATSKE, OGRANAK I,
OGRANAK II, DOMOBRANSKA, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, KANAL, KRIVA, PILANSKA;
Kontejeri i kante (240 l i 360 l) ulica i manjih naselja: J. MRGANA;
Kontejneri stambenih zgrada: TRG BANA J. JELAČIĆA, S. I A. RADIĆA, TRG DR. F. TUÐMANA, K. TOMISLAVA;
Kontejneri ustanova i poduzetnika: SREDNJA ŠKOLA GLINA, DJEČJI VRTIĆ GLINA, HOTEL CASSINA, DOM ZDRAVLJA GLINA,
DIONA POSLOVNICA393, DIONA POSLOVNICA 391, GRAD GLINA;
PETAK Kante 120 L: VUKOVARSKA, HRV. SOKOLA, VINOGRADSKA, VATROGASNA, SV. FLORIJANA, V. NAZORA, FRANKOPANSKA, P. PRERADOVIĆA,
A.STARČEVIĆA, CVJETNI TRG, ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA, RUŽIČNJAK, IVE ANDRIĆA, KLANAC, J. POGLEDIĆA (OSIM KB 2 I KB 4), POTOČNICA,
A.MIHANOVIĆA, I. G. KOVAČIĆA; MLINARSKA, LANIŠĆE, ZUKVE, SVETI KRIŽ, POLJSKI PUT, J.CRNKOVIĆA, JUKINAČKA;
Kontejneri stambenih zgrada: VUKOVARSKA, FRANKOPANSKA;
Kontejeri i kante (240 l i 360 l) ulica i manjih naselja: OBRONAK, PODBREŽJE, KOLODVORSKA, ORANICE, PREČAC, CRET, ŠEVAR, IVERJE,
P.KRIŽANIĆA